Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terughouden om Zijn hoog levensdoel te bereiken. In dit leven bespeurt de vrome een kracht, die een goddelijke kracht bewees te zijn doordat ze dit leven maakte tot een bovenmenschelijk leven. Hij heeft God gebracht tot de menschen door Hem en Zijn liefde te laten zien. Hij heeft de menschen tot God gebracht door in hen wakker te roepen het verlangen naar die hemelsche schatten, die Hij zelf bezat en in Gods naam uitdeelde. En aan het Kruis laat Hij ons evenzeer gevoelen onze schuld als de verlossende kracht van de goddelijke liefde. Van Hem gaat uit de roep : „Gij zult anders worden, o mensch," maar van Hem gaat tevens de belofte uit „gij kunt anders worden." Hij is het ware leven en schenkt het ware leven.

Hoe komen wij tot het geloof in God?

Heb ik hiermede aangetoond, dat God Zich aan ons openbaart, thans rest nog de vraag, hoe de meerdere of mindere ontvankelijkheid voor deze openbaringen te verklaren is; waarom sommigen God zien in Zijne heilige en verlossende liefde, terwijl anderen achteloos aan deze openbaringen voorbijgaan, omdat ze hun niets te zeggen hebben. De vraag dus : hoe wordt het oog geopend voor de openbaringen Gods ?

Ik heb reeds gezegd, dat wij niet mogen gelooven in een voorbeschikking tot geloof of ongeloof, maar dat

Sluiten