Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45. Welk yoordeel vloeide allereerst uit dit verbond voor het eerste menschenpaar?

46. Wat verklaarde God dienaangaande aan den satan ?

47. Wat aan Adam? Wat aan Eva?

48. Wie was het vrouwenzaad?

49. In welke toestand vertoonde Adam en Eva zich voor God als Hg hun riep?

50. Wat ontnam God hun?

51. Wat gaf Hij hun?

52. Hoeveel kinderen worden van Adam en Eva met name genoemd?

53. Was er onderscheid in hun levensopenbaring ?

54. Hadden Adam en Eva meerdere kinderen ?

55. Waarom doodde Kain, Abel?

56. Wat openbaarde Kain en zyn geslacht?

57: Wie was de zone Seth's?

58. Wat deed de zone Seths reeds in zyne dagen?

59. Hoeveel geslachten zijn er van Seth tot Noach met name genoemd?

Sluiten