Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERDEELING

VAN DE

GESCHIEDENIS DES NIEUWEN TESTAIENTS,

/. Hoe verdeelt gij de geschiedenis des Nieuwen Testaments ?

Eerst in twee groote deelen.

2. Welke is het eerste gedeelte ?

Van de Geboorte van Christus tot de Uitstorting des Heiligen Geestes.

3. Welke is het tweede gedeelte ?

Van de Uitstorting des Heiligen Geestes tot de Verwoesting van Jeruzalem.

4. Hoe verdeelt gij het eerste gedeelte ?

1. Van 's Heilands geboorte tot zijnen Doop. 2. Van 's Heilands Doop tot het Eerste Paaschfeest. 3. Van het Eerste Paaschfeest tot het Purimfeest.

5. Hoe verder?

4. Van het Purimfeest tot den Dood vanjohannes den Dooper. 5. Van den Dood van Johannes tot het Loofhuttenfeest. 6. Van het Loofhuttenfeest tot 's Heeren Laatste lijden.

6. Hoe eindelijk ?

7. Van 's Heeren Laatste lijden tot zijne Opstanding 8 Van zijne Opstanding tot de Uitstorting des Heiligen Geestes.

7. Verdeel nu het tweede gedeelte.

1. Van de Uitstorting des Heiligen Geestes tot de Bekeering van Paulus. 2. Van de Bekeering van Paulus tot de Verwoesting van Jeruzalem.

Sluiten