Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Wat meende de ontstelde stokbewaarder ?

Hij meende, dat de gevangenen ontvloden-Varen, en wilde zich zeiven ombrengen. Hand. 16:27.

9. Wat weerhield hem ?

Paulus riep hem toe: „Doe uzelven geen kwaad, want wij zijn allen hier." Hand 16:28.

10. Wat sprak Paulus verder tot den verslagen stokbewaarder ?

„Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis " Hand. 16:31.

11. Waarheen gingen Paulus en Silas van Filippi?

Naar Thessalonika, waar velen, vooral van de

godsdienstige Grieken, tot het geloof gebracht werden. Hand. 17 :1—4.

12. Bleven zij daar zonder vervolging?

Neen; de Joden, die ongehoorzaam waren, zetten de schare tegen hen op, als tegen oproermakers. Hand. 17:5-9.

13. Waarom waren de Beréërs edeler dan die van Thessalonika ?

Omdat zij Paulus' prediking met alle toegenegenheid hoorden, en dagelijks de Schriften onderzochten, of deze dingen alzoo waren Hand. 17: 11.

TWINTIGSTE LES Vervolg.

1. Waarheen begaf Paulus zich van Beréa ?

Naar Athéne, werwaarts Silas en Thimotheüs hem

volgden. Hand 17 : 14, 15.

2. Waarom werd Paulus te Athéne in zijn geest ontstoken ?

Omdat die stad zoozeer afgodisch was. Hand. 17: 16.

3. Welk altaar werd er ook gevonden ?

Een altaar met het opschrift: „Den Onbekenden God.'' Hand 17:23

Sluiten