Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE DEEL.

Over het Doopsel in tijd van nood»

Hoofdstuk I.

DE LEER DER KATHOLIEKE KERK OVER HET DOOPSEL.

/. Is het Doopsel noodzakelijk ?

De Katholieke Kerk leert, dat niemand zonder het Doopsel in den hemel kan komen.

Wel kan, als men niet in de gelegenheid is om gedoopt te worden, het Sacrament des Doopsels of het Doopsel des waters vervangen worden door het Doopsel van begeerte en door het Doopsel des bloeds.

Onder Doopsel van begeerte verstaan wij een acte van volmaakte liefde tot God; dus een betuiging aan God, dat men Hem boven alles bemint, niet alleen omdat dit voordeelig is, maar ook omdat God de oneindige

Sluiten