Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo dit niet mogelijk is:

b. op den romp (hals of schouder of schouderblad of borst of rug of buik of stuit, welke alle, wat de geldigheid van het Doopsel betreft, van evenveel waarde zijn).

Zoo ook dit niet mogelijk is:

c. op de ledematen (arm of been of hand of voet, welke alle, wat de geldigheid van het Doopsel betreft, van evenveel waarde zijn).

Want een Doopsel op de ledematen is waarschijnlijk geldig;

een Doopsel op den romp is waarschijn' lijker geldig;

een Doopsel op het gedeeltelijk-geboren hoofd is het waarschijnlijkst geldig.

Welnu: zoo men het Doopsel niet op zeker-geldige wijze kan toedienen, trachte men de geldigheid van het Doopsel zoo waarschijnlijk mogelijk te maken.

Maar èn een Doopsel op de ledematen èn een Doopsel op den romp èn een Doopsel op het gedeeltelijk-geboren hoofd is niet zeker geldig, en daarom moet men het overdoen op het hoofd, zoodra dit geheel is geboren.

Het kan ook gebeuren, dat men eerst slechts een der ledematen kan bereiken,

Sluiten