Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarna een deel van den romp, daarna het gedeeltelijk-geboren hoofd.

Dan doope men achtereenvolgens èn op een der ledematen èn op den romp èn op het gedeeltelijk-geboren hoofd.

Want bij dit overdoopen wordt de geldigheid van het Doopsel telkens waarschijnlijker.

Wijl men echter van de geldigheid nog niet zeker is moet men nog eens overdoopen op het hoofd, zoodra dit geheel is geboren.

(Men zie verder de beantwoording der vraag: Wanneer en hoe moet men doopen tijdens de geboorte? op bladz. 25).

Wij maken den lezer er opmerkzaam op, dat een Doopsel op de navelstreng ongeldig en ongeoorloofd is.

De navelstreng immers is geen blijvend deel van het lichaam van het kind.

9. Wat moet men doen, als men twijfelt, of het kind nog leeft?

Zelfs wanneer men zeer sterk twijfelt, of het kind nog wel leeft, moet men het toch doopen.

Alleen als de dood van het kind zeker is, blijft het Doopsel achterwege.

Sluiten