Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water, dat vruchtwater of amnionvocht heet. *

In dit vruchtwater leeft het vruchtje.

Zoodra men het blaasje gevonden heeft, dompele men het in een kom met water (lauw water, als men dit bij de hand heeft).

Onder water make men het blaasje open, zoodat het vruchtwater er kan uitvloeien en zoodat het doopwater het geheele vruchtje kan bespoelen.

Onmiddellijk nadat men het blaasje onder water heeft geopend, spreke men langzaam de doopwoorden uit:

Ik doop U in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.

Terwijl men de doopwoorden voleindigt, heffe men de vrucht weer uit het water.

Hierbij moeten wij nog het een en ander opmerken.

Het blaasje is tusschen het gestolte bloed gemakkelijk te vinden, omdat het taai en veerkrachtig is.

Het blaasje zelf bestaat uit drie dunne vliezen, die meestal zoo op elkander vastzitten, dat zij één vlies lijken te zijn. Men lette er dus wel op, dat deze vliezen alle goed opengescheurd worden, zoodat het vruchtwater kan wegloopen en het doopwater

Sluiten