Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der moeder worden verricht, en waardoor de geboorte öf wordt vervroegd öf wordt vergemakkelijkt öf wordt mogelijk gemaakt.

Het is hier de plaats niet ze alle bij name te noemen.

Wij vatten ze alle samen onder den naam van „kunstmatige verlossing".

Deze kan voor de toediening van het Doopsel öf ongeoorloofd öf geoorloofd öf wenschelijk öf verplichtend zijn.

Wanneer is zulk een operatie ongeoorloofd ?

Zij is ongeoorloofd:

a. Wanneer zij zoo gevaarlijk is, dat zij doodelijk voor de moeder moet worden genoemd;

b. Wanneer het niet waarschijnlijk is, dat het kind buiten den moederschoot zou kunnen blijven leven, wijl het te jong is (tenzij de ontijdige bevalling reeds is begonnen).

In het eerste geval immers zou men de moeder, in het tweede geval zou men de vrucht dooden. Geen van beide is ooit geoorloofd.

Wanneer is zulk een operatie geoorloofdl

Zij is geoorloofd, wanneer er vooruitzicht

ta

Sluiten