Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloovige die godverlatenheid voelen. Maar wat voor weergalooze pijn moet Hij geleden hebben voor wien God het leven zelf, de eigen persoon* lijkheid was.

De tragische schoonheid van het kruis is hierin gelegen, dat Christus het vrijwillig op zich heeft genomen, uit liefde tot de menschen, om hen te verlossen.

We zijn niet voor de eenzaamheid geschapen. De medische wetenschap bewijst, dat er allerlei ziekten zijn, die voortkomen uit de ziel, en zich dan meedeelen aan het lichaam, doordat de mensch zich losmaakt van zijn medemenschen en van de natuur, en zich opsluit in zichzelf.

Eenzaamheid brengt er den mensch toe, zich overdreven veel bezig te houden met zichzelf, voortdurend over zichzelf na te denken, de ges dachten een eeuwigen kringloop te laten bes schrijven, met zichzelf als middelpunt. Het vers oorzaakt een zelfbewustzijn, dat tot grootheidss waan kan voeren, of tot het tegenovergestelde daarvan; tot minderwaardigheidsgevoel, vervols gingswaanzin, menschenvrees, ja menschenhaat. En het lichaam reageert daarop door zenuws overspanning, door neurasthenie

Gezond zijn beteekent gaaf zijn, innerlijk gaaf, en staan in een gave gemeenschap met alles om ons heen. Iedere breuk met den God boven ons, met de menschen om ons heen, met

Sluiten