Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle afzonderlijke gedachten in zich opneemt, en alle menschen vereenigen zal.

De groote Russische filosoof S. N. Trubetz* koy heeft gezegd, dat iedere wetenschappelijke studie niets anders is dan een zoeken naar het cosmisch verband in de wereld, die de eenheid vormt van alle verschijnselen, en die onder andere tot uiting komt in de wet van de gelijk* vormigheid in de natuur. En wat geeft ons de kunst? De schepping van het beeld van eeuwige schoonheid, die allen dwingt, zich voor haar te buigen in vervoering. En tot op zekere hoogte bereikt ze dat doel. De kunst brengt klanken, kleuren en lijnen met elkander in harmonie en daardoor de geheele schepping tot vrede.

Het is geen sage alleen, dat Orpheus door zijn citherspel wilde dieren temde en de steenen dwong, zich als een muur opeen te stapelen om de stad Thebe. Neen, muziek heeft werkelijk de kracht, harten te temmen, zij vereenigt in verrukking alle zielen, die door overtuiging, taal en partijzucht gescheiden werden. In dien zin bestaat er geen „Russische muziek", zoo min als er „Duitsche wiskunde" bestaat.

Alle smart in de poëzie is gewijd aan het ge* voel van vereenzaming en scheiding. Het is of de ziel der wereld spreekt door den mond van de jonge Tatjana, als ze uitroept:

Sluiten