Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen een grendel voor de deur, maar ook voor ons hart. Daarom heeft het Russische spreek* woord gelijk als het zegt: „God schiep het land, maar de duivel schiep de stad." En Leonid Andrejew begint een van zijn novellen met de woorden: „Ik ben bang voor de stad, maar de wijde zee en het woud heb ik lief." De stede* lmgen hebben zichzelf opgesloten in kubistische koffers en zijn wezens geworden met kubistische zielen."

Vandaag aan den dag nog voel ik de treurige eenzaamheid, die mij als student altijd beving in het menschengewemel, dat toentertijd Peters* burg heette. Hoe vaak komt het niet voor, dat de menschen in een groote stad niet weten, wie er met hen in hetzelfde huis, ja op dezelfde ver* dieping wonen, slechts van hen gescheiden door een heel dun muurtje van planken. Altijd weer moet ik aan den torenbouw van Babel denken. In het achtste hoofdstuk van Genesis staat ver? meld, dat er oorspronkelijk maar één menschen* ras heeft bestaan, met een en dezelfde taal. De moderne Philologie bevestigt dat; ze neemt aan dat er oorspronkelijk maar één volk geweest is! dat een oertaal sprak. Het is niet voor niets, dat vele woorden, vooral die de onderlinge ver* wantschap aanduiden in de verschillende talen vrijwel gelijk zijn. Het Duitsche Bruder, Rus* sisch brat, sanskrit het werkwoord bharami,

Sluiten