Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer zullen de Zwaarden omgesmeed worden tof Spaden?

Toen ik deze woorden uitsprak in een vers gadering te Mannheim, hoorde ik buiten een hamer, die sloeg op de steenen van de straat. De straat werd opgebroken. En die harde sla* gen, die elkander met regelmatige tusschens poozen opvolgden, brachten onze gedachten terug op de aarde, ze zorgden er voor, dat we uit den hemel nederdaalden.

Het is al lang geleden, dat die vreugdevolle woorden gesproken werden: „Zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen . En wie een fijn gehoor heeft, hoort nog andere hamerslagen, slagen waarmee uur na uur nieuwe wapenen worden gesmeed, waar; mee klokken worden omgesmeed tot kanonnen.

In Londen hing op de tentoonstellig een stuk verroest ijzer, een sikkel, die uit een bajonet vervaardigd was. Mij scheen het, of dat nietige ding helderder glansde dan alle goedgepoetste machines. En toch, die sikkel was een vreemd ding, te midden van het feest der moderne be= schaving. In die dagen hield men in Engeland groote demonstraties onder de leuze: „nooit meer oorlog '. Op een automobiel was een trefs fende symbolische plaat geplaatst: Een gebro*

Sluiten