Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet op de slagvelden, maar in het hart der menschen wordt de beslissende slag geleverd tusschen den Christus en den antichrist, tus* schen den geest der eenheid en den geest der tweedracht.

Niet de raad van den Volkerenbond, maar het hart van ieder van ons persoonlijk is de smederij, waar zwaarden opgesmolten worden. En de vlam, die daarvoor de warmte geeft, is het vuur van den Heiligen Geest, die ons een geheel nieuwen geest, een geheel nieuw hart schept. „Ik ben gekomen om een vuur te wer* pen op de aarde, en hoe wenschte ik, dat het alreeds ontstoken was" zegt Christus. Het gaat hier niet om formeel pacifisme, ook niet om uiterlijke „verbroedering", die tot niets anders leidt dan tot technische ontwapening en het vermijden van oorlog, terwijl er in ons hart en in ons dagelijksch leven geen vrede en geen nieuwen geest heerscht. Want dan zullen, als ik zelf niet ten oorlog trek, anderen het voor me doen, en zullen zij al de zelfzucht en zonde, die ik door mijn egoïsme mede heb opgehoopt, uitrazen.

Maar de mensch, die dien innerlijken vrede gevonden heeft, die verzoend is met allen en met alles, die zal niet alleen niet de hand ophef* fen tegen zijn naaste, maar de schoonste van alle zaligsprekingen zal op hem van toepassing zijn: hij zal een vreedzame zijn, en een kind van

Sluiten