Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«VER HET EIGENAARDIGE KARAKTER DER MEHSCHLIEVENDE VEREENIGINGEN VAN ONZE EEUW.

REDEYOERING

BIJ GELEGENHEID VAN IIET TIENJARIG BESTAAN der

YROUWEN-YEREENIGIJNG TE GRONINGEN,

tf.r bevordering van werkzaamheid en welstand

onder de geringere volksklasse, den 8 maart 1848 gehouden door

P. HOFSTEDE DE GROOT.

BENEVENS EENIGE KORTE BERIGTEN OVER DIE VEREENIGING GEDURENDE HET TIENDE JAAR VAN HAAR BESTAAN

1847.

TE GRONINGEN, BIJ A. Ij. SCIIOLTEIS. 1848.

Sluiten