Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE BERIGTEIV OVER DE VROUWEN-VEREENIGING TE GRONINGEN,

GEDURENDE HET TIENDE JAAR VAN HAAR BESTAAN.

1847.

UITTREKSEL UIT DE REKENING OVER HET JAAR 1847.

ONTVANG.

I. Bij het slot der rekening over 1846 was er in kas: ( x. Op maandrente gedaan . . ƒ 850.00 2. Aan de commissie voor den winkel - 250.00 r>. In contanten bij de Algemeene Secret. - 12.04

4. In contanten bij de Kluft-Secretarissen - 174.57

5. Hier is nog bijgekomen:

a) terug ontvangen van voorschotten - 12.75 terug ontv. voor overgedane goederen - 141.60

ƒ 1440.96

II. Nieuwe bijdragen over 1847:

x. Giften in geld:

a) vanH.K.H.PrinsesFrederikd.Nedl.ƒ 25.00

b) van den heer v. B. (*) . . • - 10.00

c) van eene inwoneres - 2.60

c,l) van eene dame uit Amsterdam . - 2.50

2. Contributieën van Inteekenaren . . - 884.25

3. Uit de bussen in elke kluft aanwezig - 13.00

4. Voor 866 paren sokken .... - 476.42®

5. Maandrenten - 28.94

6. 15 Coupons van het vaste fonds . - 81.23

7. Buitengewone ontvang . . . . - 6.35 In kas aan gemaakte ldeedingstukken,

katoen, linnen , stof van oude zijde,

vlas, wol enz., ter waarde van . - 269.73s

Alles te zamen ƒ3240.99.

(*) Zie Verslag over 1846 bl. 6.

Sluiten