Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschaafd gezellig verkeer, dat men zich een zekere juistheid van oordeel eigen gemaakt heeft over hetgeen tot het rijk gebied van het kunstschoon of van de aesthetiek behoort.

Of oordeel ik welligt te gunstig over den geest van onzen tijd? Maar met hoeveel gretigheid worden al zulke werken over wetenschap of kunst ontvangen, die heldere en aanschouwelijke voorstelling met bevalligen vorm vereenigen! Ja, al ontbreekt er veel aan het laatste, nog vinden zij vaak een vrij goede ontvangst, en dit geeft ons wel een sprekende getuigenis van de levendige behoefte aan algemeene kennis, die in de beschaafde wereld wakker geworden is. Aan de andere zijde zien ook de uitstekendste mannen op het gebied van kunst en wetenschap meer en meer in, dat het hun roeping is om die behoefte op te wekken en zooveel mogelijk aan haar te voldoen. Kamergeleerden, die niets anders zijn dan dit, behooren niet meer tot onzen tijd, waarin men zelfs voor dorre wetenschappen met regt aesthetisch schoone vormen verlangt.

Er is intusschen één wetenschap, die in deze algemeene humanistische beweging niet of naau-

<D Ö O

welijks schijnt mee te doen; en dat is de wetenschap van de godsdienst. Men mag het betreuren, ontkennen kan men het niet, dat er tusschen de heerschende godsdienst en den heerschenden geest van dezen tijd een klove bestaat, die van jaar tot jaar wijder gaapt, en die nu reeds voor niet wei-

Sluiten