Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er zelfs van spreken met elkaar een „gentlemens agreement" — een verbintenis als op het woord van een edelman — aan te gaan, terwijl ze weten, dat ze op het zelfde ogenblik door elkaar bedrogen worden, of elkaar bedriegen als de ergste schavuiten. Zo is Europa dan na de „vrede" van Versailles gekomen in de toestand van den man uit het evangelie; er werd één duivel uit hem geworpen, maar later keerde deze in hem terug met zeven andere duivelen, die nog bozer waren dan hijzelf, en het laatste van dien mens werd erger dan het eerste. Een wereld, waarin de overheid de onderdanen stelselmatig verleugent, waarin de grote staten alle zedelijk bewustzijn verloren hebben, en waarin alle gewissel van diplomatieke nota's slechts dient om elkander onder de schijn van misleidende woorden als hyena's te besluipen en als slangen te omkronkelen, en wier verdelgingsmiddelen te verschrikkelijker worden naarmate haar boosheid toeneemt, — zulk een wereld gaat met snelheid de dag der wrake tegemoet, die zich keert

„tegen al wat hoog is en fier,

tegen al wat zich verheft en groot maakt,

tegen alle cederen van den Libanon,

tegen alle eikebomen van Basan,

tegen alle hoge bergen,

tegen alle zich verheffende heuvelen,

tegen elke hoge toren,

tegen elke vaste muur.

Dan wordt des mensen trots gebogen,

de hoogheid der mannen vernederd,

zij zullen in de rotskloven en de bergholen vluchten,

van wege de schrik des Heeren,

en zijn ontzaglijke majesteit,

als hij zich opmaakt om de aarde te verschrikken."

Sluiten