Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erkenning, dat het koningschap op zichzelf zijn onmiskenbare voordelen heeft.

Het erfelijke koningschap is in ons land het evenwichtspunt, waarop alle tegenstrijdige krachten van ons volksleven zich doodlopen. Het is de „verkeersheuvel", waar alle, van welke kant ook aankomende auto's genoodzaakt worden omheen te trekken. In een wereld, die geen eerbied meer kent, en voor welke niets meer heilig is, zijn de leden van de koninklijke familie de enige ,,taboe"-verklaarden. En in zo ver is het erfelijke koningschap, met name in ons land, een wezenlijk goed en een grote zegen. Maar deze zegen wordt gekocht ten koste van degenen, die er de dragers van zijn. Want juist doordat ze de meest geëerbiedigden en de meest-ontzienden zijn, zijn ze in zedelijke zin tevens de grootste martelaars. Gedreven door de goede bedoeling hen voor alle moeite te vrijwaren, heeft men hun het allerkostelijkste ontnomen, waardoor het leven van den mens zedelijke waarde en betekenis krijgt, namelijk de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor hunne daden. Men heeft hen omhuld met een schijn van gezag en van arbeidsprestatie, waarvan ze zeer wel weten, dat het maar schijn is. Heel hun leven staat in het teken van het „alsof". Reeds als kinderen van een jaar of vijf worden ze aangekleed, alsof ze soldaten waren, en dat spel moeten ze, of ze willen of niet, levenslang verder blijven spelen; en als ze tot een huwelijk komen, dan mogen ze niet trouwen, of ze worden eerst in allerijl in uniform gestoken, en (hoe wonderlijk toch in een christelijk land!) niet in het eerbiedwaardig uniform van den verkeersagent, die zorgzaam alle mensen de veilige weg door het leven

Sluiten