Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die wereld in een voortdurenden strijd, is er een onuitgesproken spanning tusschen eigen ongekend wezen en de wereld buiten hem. Opgeheven is die spanning voor een moment in het genieten van een of ander bezit, hetwelk aan de macht der wereld is ontrukt.

Is het dus te verwonderen, dat de mensch zich zooveel mogelijk van de wereld tracht toe te eigenen ! Bezitten en vooral genieten van het bezit doet de onbegrepen spanning voor een wijle vervluchtigen.

Zich veilig gevoelen, wil voor den natuurlijken mensch, voor het realistisch bewustzijn zeggen zijn bezit vergrooten en verzekeren. Bezitten brengt ontspanning.

Natuurlijk is het, dat de mensch bezitten wil, onnatuurlijk voor het realistisch bewustzijn, wanneer de mensch geen waarde hecht aan het bezit. Wie het bezit loochent, derft daarbij de meest natuurlijke vrijheid, n.1. de onmiddellijke bevrijding in het genot.

De mensch, die aldus geheel door het streven naar bezit wordt in beslag genomen, beseft dan ook niet, dat elk genieten van een bezit alleen terwille van eigen onbegrepen en onbewuste natuur gaat. En de schoonklinkende leuze, een menschwaardig bestaan, vooronderstelt om te beginnen een bezit, waardoor de mensch zich niet alleen beveiligd gevoelt tegenover de machten der wereld, maar waarvan hij ook genieten kan, wat dan weer door het realistisch bewustzijn, onbewust van eigen natuur, niet aldus zal verstaan

Sluiten