Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afwenden, omdat deze hem de ware bevrijding niet geven kan, zal eerst de duisternis dier wereld in eigen ziel moeten beleven, opdat in deze duisternis de macht Gods als de bewustwording van eigen geest het licht zal kunnen zijn.

De dood der wereld, de aardsche dood, wordt in den mensch beleefd als de duisternis van eigen ziel, omdat pas bij het zich afwenden van de wereld blijkt, hoe duister de wereld in ons zelf is. Verblind door den wereldschen glans weet de mensch der wereld niet, hoe duister het in hem zelf is. En toch, tot dit duister heeft hij eerst te kernen, hij heeft zijn eigen blindgeboren-zijn te beseffen, voor en al eer het licht Christi in hem zal schijnen.

Dit nu is het oordeel, dat Jezus in alle eeuwigheid aan de wereld kenbaar maakt, opdat degenen, die het duister der wereld in eigen ziel doorleven, in Zijn licht ziende zullen worden en zij, die in het licht der wereld gelooven, blind zullen heeten naar den geest. Wie de duisternis der wereld in eigen ziel doorleeft, wordt zich bewust van de macht van eigen geest, als het licht, hetwelk van nu af het duister der wereld heeft te overwinnen.

Sluiten