Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Lazarus, kom uit! (Joh. 11 : 43)

Hoeveel vreugde de mensch ook mag

beleven aan de dingen dezer wereld, hoeveel genotvolle oogenblikken hem ook te beurt mogen vallen, waardoor hij de spanning dezer wereld niet voelt, de duistere macht der wereld zal hem vroeg of laat, in den dood zijn onmacht doen gevoelen.

Nooit schenkt de wereld in haar bezit den mensch volle bevrediging; geen genot kan blijvend zijn, waar het duister van onze eigen onbegrepen innerlijke natuur in geen genot ten volle vermag op te gaan.

Al wat de wereld den mensch kan schenken zijn slechts oogenblikken van vreugde en ontspanning ; waar blijvende bevrediging en genot van de wereld verwacht wordt, slaat de macht der wereld den mensch met onmacht. De mensch verwacht van de wereld meer dan zij hem geven kan, omdat hij zich niet bewust is van eigen natuur. En juist, omdat de mensch onbewust is van eigen innerlijk wezen, zal hij de wereld in haar wezen niet kunnen begrijpen. Eerst waar de mensch zich bewust is geworden van eigen doen, zal hij ook het wezen der wereld begrijpen, doch zoo lang dit inzicht niet gerijpt is, zal hij de wereld en wat der wereld is

Sluiten