Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. (Joh. 1 : 17)

UDELHEID DER IJDELHEDEN, HET IS AL ijdelheid ; de wereld laat Jezus wonderen doen, maakt Hem tot een verkondiger van het koninkrijk Gods op aarde, om Hem dan toch nog op Golgotha aan het kruis te slaan. Zoo speelt de wereld met al wat in de wereld verschijnt; ook Jezus moet heengaan, zooals alles ter wereld heengaat... in den dood.

Voor hen, die niet met Jezus Christus gaan in het verborgene van het Gethsémané der ziel, maar liever met Hem blijven in de wéreld, voor hen is deze Man van Smarten, het ideale wezen, dat eens in het verleden heeft geleefd, een wijze, zooals er zoo velen zijn, een prediker van een nieuwen godsdienst, zooals er vóór Hem geweest zijn en ook na Hem komen zullen, de incarnatie van een wereldleeraar, waarnaar in bepaalde tijden hunkerend wordt uitgezien als naar den brenger van vrede en geluk op aarde.

Dit alles kan en zal Hij blijven voor den mensch der wereld, wiens ziel bevangen is in het idealisme van het realistisch bewustzijn, hetwelk alleen heil en verlossing kan verwachten van de wereld en de idealen der ziel.

Sluiten