Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. Jezus kent uw jonge leven, uit eigen ervaring en is in uw zwakheden verzocht geweest (Hebr. 4 : 15).

b. Jezus heeft dat jonge leven geheiligd, en voor U gehoorzaamd.

2. Tot vermaning, want Christus' jeugd leert:

a. gehoorzaamheid, heilig moeten, aan God, aan de ouders, en gedurige zelfverloochening;

b. zoo in Zijn voetstappen te wandelen, dat gij ook deelt in genade bij God en de menschen.

Bronnen:

Van Andel, Handleiding, blz. 283; Van Andel, De morgenstond van Jezus' leven, blz. 43 e.v.; Van Andel, Het Evangelie van Lucas, blz. 54 e.v.; Sillevis Smitt, Handboek II, blz. 116 e.v.; Snoek, Leerboek, blz. 123; Knap, In de velden van Efrata, blz. 217 e.v.

Vragen:

33. Kent ge nog andere bewijzen voor de waarachtigheid van 's Heilands menschelijke natuur, behalve het hier vermelde opgroeien?

34. Wat blijkt uit het feit, dat tegenover het woord „uw Vader", door Maria gesproken, Christus stelt het woord „M ij n Vader"?

35. Geeft het Schriftverhaal grond voor sommiger gevoelen, dat de Heiland den Rabbi's onderwijs gaf?

36. Waarom was het niet onjuist, dat Jezus niet met Zijn ouders naar huis terugging, maar te Jeruzalem bleef?

37. Waarom trad men onder Israël reeds op 12-jarigen leeftijd binnen den kring der volwassenen?

38. Hoe blijkt uit deze geschiedenis, dat de Heere Jezus niet gekomen is om de Wet te ontbinden?

39. Wordt in deze zelfde geschiedenis ook niet helder, waar de wortel van de rechte onderdanigheid moet worden gezocht?

40. Wat heeft 's Heilands opgaan naar den Tempel ons te zeggen voor een gezond en ordelijk kerkelijk leven?

Sluiten