Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn zin moet leiden heeft myn organisme totaal geruïneerd.

Als ik dit alles vertel, is het omdat veel vrouwen in de partij in dezelfde omstandigheden verkeeren. Ik kan veel bewijzen aanbrengen, die den waren aard van de tegenwoordige communisten aantoonen.

Ten slotte, een vrouw, lid der partij, zeide mij: „Als de partij zich niet spoedig met de 7aair der vrouw bemoeit, zullen we de partij moeten verlaten."

Ik ben 't geheel met haar eens:,ja, wij moeten de partij verlaten.

Toen wij ons richtten tot de commissie van controle en wij de handelingen vertelden van dien en dien communist met wien wij leefden, vroeg men ons:

„En gij, zijt gij communisten?"

„Ja."

„Welnu, verlaat hem dan. Dat is alles, wat wij kunnen zeggen."

„Is dat nu een oplossing? Men wil ons zelfs niet begrijpen.

Om nog wat gezondheid te behouden voor onze kinderen zullen we de partij moeten verlaten. En, zonder twijfel, dat zal gebeuren."

Hopelooze toestand.

Op een kreet van een ziel, die verscheurd is door de communistische zeden, geeft Yaroslavsky de volgende cynische uitlegging:

,.De partij moet zich niet bemoeien met het privéleven van zijn leden. En wat gaat 't ons aan, dat een man en een vrouw wat meer of wat minder aan elkander verbonden zijn in hun privé-leven. Men moet de communisten bij de opvoeding niet inprenten, dat hun leven het belangrijkste is, maar dat de partij aan niets anders moet denken dan aan de industrialisatie van 't land.

Wat deze communiste betreft, laat zij gerust de partij verlaten, want zij is niet „burger" maar „burgerlijk" (niet citoyenne", maar „bourgeoise").

Sluiten