Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het duurt nog steeds voort.

Op 't oogenblik dat dit nummer wordt gereed gemaakt, heeft de sovjet-pers een informatie laten verschijnen over een walgelijk feit van gemeenschappelijke verkrachting van het soort Tchoebarovsky, waarvan sprake was in No. 6 van onze „Documentation" (bid. 89).

Met name het sovjet-dagblad van Leningrad: „Vetchernaia Krasnaia Gazeta" van 15 Juni deelt mee, dat in den nacht van 2 Juni een jeugdige arbeidster van de fabriek „Trinyle rouge" is meegesleept naar een eenzame binnenplaats en daar is verkracht door een bende „Hooligans" (deugnieten). Naar het getuigenis van het slachtoffer bestond de bende uit 20 a 25 man. Ze heeft er enkelen van herkend, de anderen zijn verklapt door de gevangen genomen schuldigen.

Deze verkrachting heeft plaats gehad 's avonds om 11 uur, vlak bij een zeer drukke straat. Om de aandacht van de voorbijgangers af te leiden en hun den indruk te geven, dat de binnenplaats slechts het tooneel van onschuldige pretmakerij was, speelden de bandieten op de „domra" (muziekinstrument). Evenwel, een vrouw, die zich in de nabijheid bevond, bemerkte wat er gebeurde en heeft een politieagent, die in de straat surveilleerde, op de hoogte gesteld.

Deze kon slechts één der schuldigen arresteeren, die met het slachtoffer naar 't politiebureau werd geleid.

Volgens hetzelfde blad heeft het onderzoek aan het licht gebracht, dat de eenzame binnenplaatsen van het kwartier Narva te Petrograd in den laatsten tijd de plaatsen zijn, waarop benden deugnieten hun wandaden uitvoeren; dezen veranderen voortdurend van plaats en hebben daarom den scheldnaam van „sprinkhanen" gekregen. Deze „sprinkhanen" joegen de arbeidersbevolking in de buurt schrik aan. De arbeiders waren genoodzaakt, wanneer zij laat naar huis gingen, lange omwegen te maken

Sluiten