Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oorlogskreet werd: „Tegen het imperialisme en tegen het Sionisme! Leve de Arabische onafhankelijkheid!"

Het zou logisch geweest zijn, dat de communisten iedere Arabische nationale beweging steunden, maar zij wilden anti-kapitalisten blijven en als zoodanig lanceerden zij ook een aanval, hoewel minder heftig en meer vermomd, tegen de rijke Arabieren, de effendi's (heeren). Zij beproefden vooral bij de boerenbevolking in 't gevlij te komen, door hun te beloven de afschaffing van de feodale rechten en van het groot-grondbezit. Zoo slaagden zij er in de meest invloedrijke Arabische politici tegen hen in t harnas te jagen. Onder de boeren hadden de Bolsjewisten geen succes, omdat de geschikte Arabische agitators ontbraken. Hun schenen in Palestina gering.

De laatste politieke ontwikkeling heeft een verandering te hunnen gunste gebracht. Sommige Arabische politieke leiders zijn tegenwoordig wanhopig en staan in hun strijd tegen de Joodsche immigratie gereed om alles te doen.

Een Arabier zeide mij: Wij zijn thans gedoemd om de hulp aan te nemen van wien ook, al was *t de duivel zelf.

Sluiten