Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ol rfnï6 vorming moet bezitten. Ook de gebrekkige manier van schrijven

zmsb°uw kan ons moeilyk doen gelooven te doen te hebben met een man van academische vorming. Maar zelfs .dalraa? geen aanstoot wü

nemen, kan zoo n brief toch niets bewijzen. Het weigeren om zulk een getuigenis te schrijven kan gevangenisstraf en verbanning tot gevolg hebben. Vandaar heeft reeds

memg p^t j h v£ffl

schaffen.0"1 °°d en Vrijheid te ver"

De Communisten gaan echter zeer dikwijls tot directe vervalschingen over. In een groote vergadering, die in 1924 door de Godbozen was belegd, probeerde een der leiders der Godloozenbeweging Stepanow te

IWh-V j6Z"s nooit geleefd heeft. Daarbij beweerde hij ook, dat de priesters

aUeen om de wille van hun salaris de sprookjes van Jezus vertellen. Even later ^ra ,ee" Prlester naar voren, die een schokkende bekentenis aflegde. Hij beleed zijn gansche leven bewust het volk te hebben belogen om op gemakkelijke manier aan den kost te komen. Nu daarentegen, had hij zich van al dien zwendel vrij gemaakt, zou niet meer meewerken aan het dom houden van het volk maar wilde zich van nu aan wijden aan produktieven arbeid.

Later bleek echter, dat deze berouwvolle priester een als geestelijke verkleede communist was Ook waren op straat laveerende beschonken priesters zeer dikwijls verkleede communisten, die op die manier op goedkoope manier de kerk en den geestelijken stand m diskrediet trachtten te bren-

0-f»n "

Aan het adres van „Kameraad" van Os herhaal ik wat ik op den avond in Lommerrijk zeide: „Iemand, die willens en wetens liegt,

Sluiten