Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krijgt van mij geen hand, noch de mogelijkheid om het woord te voeren op een vergadering, waar ik de leiding heb.

Tijdens die vergadering werd mij ook nog een kattebelletje ter hand gesteld van den volgenden inhoud:

WelEd Heer Dr. Krop,

V.V.S.U. afd. Hillegersberg biedt U aan Openbare Debat-vergadering met gelijken spreektijd. Wij willen de volle kosten voor onze rekening nemen. Wilt gij de achting van een groot gedeelte van het gehoor behouden, dan vertrouwen wij, dat U tegen critiek durft in te gaan.

Alle bewijzen van hongersnood en geloofsvervolging vertrouwen wij, dat U dan wel aan zult willen toonen.

In haast! Hoogachtend,

JOH. L. DE VOS.

Pr. Mauritsstraat 20a.

Mijn antwoord daarop is heel eenvoudig. Over de leden der V.V.S.S. en der C.P.H. (ik noem deze in één adem) individueel wil ik geen oordeel uitspreken. Er kunnen verdwaalde idealisten onder schuilen.

Maar aangezien de C.P.H. de leugen als strijdmiddel wettigt, denk ik er niet aan ooit een uitnoodiging van die zijde in overweging te nemen.

Mijn opmerking aan het adres van „Kameraad" van Os blijft van kracht.

De „achting" van die zijde wordt door mij niet op prijs gesteld; het tegenovergestelde laat mij Siberisch-koud.

Overigens had men niet mij maar de H.H. Schabert en Steinwand moeten „uitnoodigen". Gelijk ik o.a. ook naar hen verwijs voor het oorspronkelijke van verscheidene brieven door mij gepubliceerd.

Zij kennen hun „Pappenheimers" beter dan alle argelooze Nederlanders te saam, en zij zullen zich wel wachten door mededeelingen

Sluiten