Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

justitie, evenals in verschillende wetenschappelijke instellingen en zelfs in de partijleiding van sommige rayons. Daarbij werden zij gesteund door de Oekrainsch-nationalistische afwijking in de communistische partij zelve, welke afwijking onder leiding stond van den toenmaligen volkscommissaris van onderwijs, Skrypnik. Reeds in 1923, bij de totstandkoming van de Sowjet-unie, had Skrypnik zich gekant tegen de vorming van één sowjetstaat met een uniforme buitenlandsche politiek enz. En geleidelik aan ontwikkelden zijn opvattingen zich tot een formeel stelsel nationaal-opportunistische inzichten, waaruit een verzoenlijkheid ontstond tegenover het Oekrainsche nationalisme, die op een samengaan daarmee uitliep. „De systematische lijn van Skrypnik en de door hem geleide nationalistische richting liep uit op een verzwakking van de oeconomische, staatkundige en cultureele betrekkingen van de Oekraine met de andere Sowjetrepublieken, op een verzwakking van de Sowjet-unie, op een maximale ontrukking van de Oekrainsche taal aan de Russische, op de vervanging van met het Russisch overeenkomstige woorden in de Oekrainsche taal door Poolsche, Tsjechische en Duitsche, op de neiging tot doorvoering van een gedwongen Oekrainisatie van de school. De nationalistische richting van Skrypnik en de door hem geleide strooming vergemakkelijkten het werk van de Oekrainsche nationalisten, dat gericht is op het ontrukken van de Oekraine aan de Sowjet-unie en haar vervorming tot een kolonie van het Poolsche fascisme of het Duitsche imperialisme; vergemakkelijkten het werk van de Russische witgardisten en de buitenlandsche interventionisten, die eveneens streefden naar het ontrukken van de Oekraine aan de Sowjet-unie en de oeconomische en politieke macht van de Sowjet-unie en het centrum van de proletarische revolutie een slag willen toebrengen."

In het laatste deel van de resolutie wordt dan uiteengezet hoe door het optreden van Postysjef in Juni j.1. de nationale politiek van de Oekrainsche partij weder in de juiste banen geleid is.

Sluiten