Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A KOKEY-ORDER TO iNTOURIST (Stafe Töilrist Co 0| USSR) opens a currenl merthandise account for friond or relaüM In Soviet Russia. It wlll enable recipfent ia select just the aiflcles he wantj at any one of the Staie fCRGSIN Stores Where HIGH GRADE CLOTKING. HOUSEHOLD ARTICLES, GROCERIES, e»e., aig always in stock.

Write or call;

INTOURIST. Inc., 261 Fifth Avenw, New * Vork,

30 W. Washington St„ Chlcago.

756 S. Broadway, Los AngelM.

INTOURIST Bush House, Aldwycft> London, W. C. 2.

Ky«

Kien

KoMy

a qul Al friu

i

HKriT Vn r*OD.i 1/V 1!W9 p

187 Tnp. lOOU.OUl) •iKn.""* Mockbu 19.32 T03HAK

de sovjet-regeering erkent

hongersnood.

Men weet dat de Sowjet-Regeerine heel

pa2'a nei"l)dDIen gebruikt voor haar proIj ganda. Ook de Post moet haar dienen Vooral

gebruikt We^h T*" het "g0ede doel"

g bruikt. We hebben een heele serie die boek■fi6? Spr,eekt 111 die Achting.

Welnu, bovenstaande kaart — hoewel zeker *}leA ^®,do®!d ®ls een bekentenis — geeft toch duidelijk den hongersnood toe. In het Engel' ch opda het buitenland toch vooral goed zal kunnen lezen worden buitenstaanders aangemoedigd om familieleden en kennissen te steunen in het arme land van Stalin

befasten mUptislis *3? z°° yriendelijk zich te Deiasten met de noodige „orders" in dezen We

ebben den naam van den geadresseerde weg-

^ en,om begrijpelijke redenen. Het zij on*

voldoende er op te wijzen, dat hier officie.»

"3 ÜS"n*"»d* ™

da* de heer Herriot, die zich on Irnf V bela,chelijk" heeft gemaakt, evéSs had. eimeylen> van deze kaart geen kennis

Sluiten