Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 Juni 1933 onder den titel: „Waar de verliezen vandaan komen":

Vier tonnen petroleum zijn gewogen en op den wagen gelegd, zoo zegt het artikeL De beambte, die de petroleum ontvangen heeft, gaat naar den wagen en zoekt naar iets, waarmee hij de spongaten kan dichtstoppen. Dan, als hij zich herinnert, dat er al lang geen stoppen meer zijn, zet hij zich naast den chauffeur en geeft dezen order om weg te rijden, 't Is een tocht van zes kilometer. De tonnen beginnen te rollen, want ze zijn niet vastgelegd en zwarte plassen petroleum komen op den bodem van den wagen. Toen de auto in een wagenspoor kwam, rolde een ton heelemaal om en breede sporen petroleum werden op den weg zichtbaar.

In de magazijnen van M.T.S. ontvangt men de heel wat lichter geworden tonnen. Een er van, waarin nog maar enkele poeds brandstof meer over is, wordt op last van den directeur apart gelegif, ten gebruike van de mannen, die de tonnen gevuld hebben. Men is sedert lang gewoon, dat de petroleum, die bestemd is voor de tractors, ook moet dienen voor de verlichting der bureaux en voor de vertrekken van de betrokken arbeiders....

De baas van de tweede groep tractors heeft op een stuk krantenpapier een order aan het tractoren-bureau gekrabbeld om 40 poed petroleum. Men had eigenlijk de leege ton moeten wegen en daarna de volle om het juiste gewicht te bepalen van de brandstof. Maar de administratie van de M.T.S. houdt niet van preciesigheden. Men vult de tonnen zoo maar op 't gezicht of wel, wat nog beter is, men rekent per emmer. Dan is 't niet moeielijk om een of twee liters per emmers te verdonkeremanen.

De voerman van de kolkhose, die de petroleum vervoert, houdt de paarden als hij halverwege gekomen is, even stil, kijkt schichtig even rond, giet wat petroleum in flesschen, waarbij er heel wat over heen

Sluiten