Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vuistslagen en sloeg vervolgens de meisjes met een stok. Maar Micha Gouba verloor den moed niet. De straat oploopende, riep zij de voorbijgangers te hulp. De stalknecht van de 2e kolkhose Joska Stephan, die juist voorbijging, hoorde de kreten van Micha, en kwam ter hulp. De vrouw-koulak werd naar de politie gevoerd

Zij werd veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf! Zelfs de Sovjet-officieren van justitie hebben niet altijd genoegzaam sterke zenuwen om onbarmhartig de straffen uit te voeren, die worden opgelegd aan uitgehongerde menschen, die eenige handvollen koren van de akkers „stelen". (Deze „dieven" hebben den naam van „coiffeurs" gekregen, want zij snijden de aren af met schaar of een mes)!

Het gebeurt, dat de officieren van justitie zelf trachten „verzachtende omstandigheden" te vinden. Dit is met name gebeurd in het dorp Naourskaïa. Men had ook dergelijke „coiffeurs" beschuldigd. Een van hen werd veroordeeld tot tien jaar opsluiting. Den volgenden dag, werd zijn vrouw ook betrapt, terwijl zij zich aan 't zelfde misdrijf schuldig maakte. Men moest haar veroordeelen. Maar kon men haar gevangen zetten, terwijl zij kinderen had? Deze zaak werd door den Officier voor de vergadering der partij gebracht, die hem strenge afkeuringen bezorgde van de zijde van den chef van de locale politieke sectie, die de debatten leidde. „Men moet geen medelijden hebben met dieven." Dat was de uitspraak van dezen communist. De al te gevoelige tusschenkomst van den officier werd ongepast geoordeeld en ingaande tegen de belangen der partij („De Hamer" van 5 Juli).

Merkwaardig is ook Herriots bezoek aan het Revolutie-Museum te Moskou, waarover Zaitseff het volgende schrijft:

„Den zelfden dag van zijn aankomst in Moskou bezoekt Herriot het Museum deiRevolutie. Hij is daar ontvangen door een welkomstrede. Hij spreekt ook van ganscher

Sluiten