Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgaande van alle in verdrukking levende klassen. Zij wordt de haard der revolutie over de geheele wereld, de belangrijkste factor in de wereldgeschiedenis. In de Sowjet-Unie heeft het proletariaat, wat aan deze volksklasse nog nimmer overkomen was, vechtend zich zijn vaderland verworven. De Sowjet-Unie zal een aantrekkingspunt worden voor de Koloniale volkeren, die voor hun vrijheid strijden."

Uittreksel uit het programma der Comm. Intern, op laatste wereldcongres (Vle, Moskou, Sept. 1928).

„De revolutionnaire deelen der bevolking zijn verplicht, de nederlaag van hun eigen regeering te wenschen, in een reactionnairen oorlog. Dit is een zuiver axioma."

Lenin 1915.

„Het roode leger in China is toegenomen en versterkt in aanzienlijke mate. Tijdens de voltallige vergadering van het Uitvoerend Comité der Communistische Internationale in 1932, telden de geregelde troepen 200 tot 300.000 man en de ongeregelde, d.w.z. de partij groepen, de Roode Garde, de Jonge Garde, strijders, gewapend met geweren van oud of nieuw model, bestonden uit meer dan 400.000 man. Thans bestaan de geregelde troepen uit 250.000 man, de andere uit meer dan 600.000.

Verklaring van Wan-Min, een der leiders van de Chineesche communisten, ter voltallige vergadering van het Uitv. Comité der Comm. Intern.

„De geheele aardbol heeft voor de revolutie nog onbegane wegert, want honderden naties zullen achtereenvolgens toetreden tot de Sowjet-Unie der Socialistische republieken."

„La Pravda", 25 Maart 1935, no. 83.

„Van het standpunt bezien van den strijd tegen het imperialisme en de verheffing der arbeidersklasse tot de regeering, moet men aannemen, dat de koloniale revoluties en de nationale bevrijdingsdaden een noodzakelijke rol spelen."

Uit het program der Comm. Int. Sept. 1928.

Centraal adres voor hel Nederlandsche Werk-Comili

Dr. O. Schabert c.s.: Dr. F. ]. KROP, 19 WILLEBRORDUSPLEIN ROTTERDAM, GIRO 70603

Sluiten