Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Wereldgevaar van het Boljewisme.

Toespraak gehouden op den w^jdingsavond 27 September 1937 door Ds. S. v. d. Molen.

Is waar het woord, wat wij 15-18 jaar geleden telkens hoorden en wat nog wel wordt vernomen: Rusland, o Rusland is zoo ver bij ons vandaan?

Natuurlijk is daar iets van waar, en wij voegen er terstond aan toe: gelukkig wel. Natuurlijk, gelijk het óok waar is, dat het Russische volk eigenschappen vertoont, die aan ons volk min of meer vreemd zijn. En dat het, vóór het Sovjet-bewind aan de regeering kwam, een geschiedenis achter zich had, waarbij, Gode zij dank, onze historie ik weet niet hoe gunstig bij afstekt Wij zijn anders en leefden in zooveel gunstiger omstandigheden en 't is verklaarbaar, dat daardoor het Bolsjewisme in Rusland te gereedelijker ingang en zooveel vruchtbaarder voedingsbodem vond. Zoo kan er gezegd worden en neem ik met innigen dank over: Rusland ligt inderdaad ver bij ons vandaan.

Maar bedoelt men het in den regel wel zoo, als men dit woord zegt? Of zóó, dat wat daar gepropageerd wordt en wat daar al zoo gebeurt, gaat ons niet aan, of althans maar zeer weinig? Zie dan moet ik daar met alle kracht tegen opkomen, want — beste toehoorders

wat is dan dat woord helaas, liefdeloos en dwaas.

Het gaat ons maar weinig aan, als daar een zesde deel van 't geheele aardoppervlak het onbetwist domein is van het meest satanisch werken en woeden? Als

Vlugschrift No. 210 Uitgoot „Geloof en Vrijheid" - Ie Ptjnacker straat 102-106 - Rotterdam

Sluiten