Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en paradoxaals aan het gebeuren was en wel dit: Christus is toch opgestaan! Zijn geest herleeft in de warme liefde voor alle onterfden, in het geloof aan de eenvoudigen en onontwikkelden, in het openstellen van de voorrechten die vroeger slechts voor enkelen bestemd waren, voor allen, die werken willen. Ik had het gevoel dat dit alles meer te maken had met den geest van Christus als de pracht en glorie der gesloten kathedralen." (Zelfde opmerking als boven K.) Pag. 28.

Die verheerlijking van het bolsjewisme, waaraan Jones zich schuldig maakt, komt het scherpst uit op pag. 29.

„Misschien dat God het communisme gebruikt om het christendom te wekken tot iets, dat het in zijn eigen evangelie verwaarloosd heeft. Telkens moet ik denken aan een gelijkenis in het evangelie: „Een zeker man had twee zonen en hij zei tot den eenen zoon: „Ga en werk in mijn wijngaard". En de zoon zei: „nee" en hij ging. En hij zei tot den anderen zoon: „Ga en werk in mijn wijngaard", en de zoon zei: „Ja" en hij ging niet. En Jezus vroeg: „Wie van die twee heeft de wil gedaan van den vader?" De communisten doen in menig opzicht denken aan den zoon die „neen" zei en toch ging: want ze doen vele christelijke dingen hoewel ze de autoriteit ontkennen van Christus, maiir het christendom heeft dikwijls verdacht veel van den zoon die „ja" zei en niet ging, want we hebben gezegd dat wij in zouden gaan tot het Koninkrijk Gods en het zouden vestigen op aarde, maar we hebben in plaats daarvan iets anders gevestigd. Dat „andere" dat het Westen rondom Christus opgebouwd heeft schudt op dit oogenblik op zijn grondvesten. En dat kan niet uitblijven, want het kan worden geschokt.

Als ooit een vergelijking mank ging, dan is het wel deze.

De tweede zoon (het Christendom) zegt ja, maar vergeet te gaan. Accoord. Toch zeker met deze restrictie, dat men beter kan zeggen:

Sluiten