Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door zoo veler liefde en gebed gedragen te weten. Bovenal wist hij „aan Wien hij zich vertrouwde", al wisselden ook bange dagen en sombere nachten.

God geve onzen broeder een volledig herstel en spare hem nog lang voor allen die hem liefhebben en voor het werk, dat een stuk van zijn leven is geworden.

F. J. K.

Hoe staat het met de Kerk in Rusland.

Uit: „Liebet Einander".

De leider van het Bolsjewistische godloozenverbond, Jaroslawski, heeft in een openbare redevoering verklaard, dat het Sovjet-atheïsme zich thans in het laatste stadium van zijn strijd tegen den godsdienst bevindt. In het jaar 1942 zal met het jubileum van de SovjetUnie tevens een groot feest van de Bolsjewistische godloozen gevierd worden. „Bij het 50-jarig bestaan in het jaar 1967 zal de geheele Unie met haar 230 millioen inwoners volkomen godloos zijn. Kerken, kathedralen enz. zullen dan alleen nog herinneringen aan vervlogen tijden zijn." Men hoopt dan de godloozen-vereenigingen te kunnen ontbinden, daar zij dan haar taak volbracht zullen hebben.

Om dit doel te bereiken zal in 't begin van 1939 op alle scholen van Sovjet-Rusland onderricht in het atheïsme worden ingevoerd.

De laatste Evangelische predikant in Sovjet-Rusland, Ds. Storick, werd reeds meer dan twee jaar geleden gearresteerd. De gemeente kwam echter ook nadien iederen Zondag voor een stille godsdienstoefening bijeen, totdat zij op een Zondagochtend het godshuis plotseling gesloten vond. Voor de Kerk stonden echter vrachtauto's van de G.P.Oe., waarop de inventaris van het godshuis werd weggevoerd. De sluiting geschiedde

Sluiten