Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenige predikanten en Kerkeraden volgden Dr. Geelkerken, gingen vrijwillig heen, of moesten worden geschorst of afgezet.

Bronnen:

Ds. J. H. L a n d w e h r. Kort Overzicht van de Geschiedenis der Geref. Kerken in Nederland van 1795 tot heden. Pag. 72-85.

SCHETS XXVII.

EEN KIJKJE IN HET GEREFORMEERDE LEVEN RUITEN NEDERLAND.

I. De Gereformeerde Kerken in Relgië, Duifschland en Hongarije.

a. België is in zijn geheel een Boomsch land. Men vindt er slechts ongeveer 30.000 Protestanten. Daaronder zijn de Gereformeerde Kerken zeer klein in getal. De Belgische Zendingskerk heeft tot grondslag de Ned. Geloofsbelijdenis van 1562. Contact wordt door de Geref. Kerken in Nederland met deze kerk nog onderhouden, hoewel er bezwaren zijn ontstaan. In Brussel, Antwerpen en Gent bestaan Geref. Kerken, terwijl het werk der Evangelisatie gelukkig onder de leiding van Ds. Lauwers mag voortgaan.

b. InDuitschlandis van de Gereformeerde Kerken niet veel overgebleven. In Oost-Friesland en Bentheim bestaan diverse Gereformeerde Kerken, die zonder staatshulp leven naar de Geref. Kerkenordening. Tijdelijk zijn zij samen als Particuliere Synode bij de Nederlandsche Geref. Kerken gevoegd. De literaire opleiding is te Bentheim bij Ds. W. Bronger; de theologische opleiding vinden de studenten in Kampen. In de laatste jaren komt er in andere deelen van Duitschland eenige opleving. De „Beformierte Bund" treedt meer en meer naar voren. Dr. Kolfhaus van Vlotho. Ook te Görlitz en andere plaatsen in Silezië zijn nog Geref. Kerken.

c. In Hongarije en Zevenbergen worden nog vele gemeenten gevonden, die zich houden aan de Helvetische Confessie en den Heidelbergschen Catechismus. Door den wereldoorlog is er ontwaken gekomen en meer contact met Nederland. Onder leiding van Dr. Sebestyen staat een groep Gereformeerden, die weer met belangstelling vraagt naar de oude Gereformeerde beginselen. Zevenbergen is thans afgescheurd en verkeert in moeilijkheden.

Sluiten