Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIENDSCHAP VERSTOORD

„ Ik zal vijandschap zetten tuMcben u en tuddchen deze vrouw, en tujóchen uw zaad en tuMchen haar zaad." Gen. 3:15.

MET dit woord tot de slang breekt God de pijnlijke discussie af. De zonde was gekomen, zij had haar blijden, droeven intocht gehouden in de wereld. En wat doet God? Laat God het er bij zitten, geeft Hij den mensch over aan zijn lot, zegt Hij: „de mensch moet dan ook zelf maar weten, wat hij wil? Neen, God laat het er niet bij zitten, God komt. Hij is reeds gekomen: in het voorafgaande was Hij reeds bezig bemoeienis met den mensch te maken. En Hij komt, niet als de God der wraak om den mensch van den aardbodem te verdoen, Hij komt als de God der verlossing, om wat bedorven is weer terecht te brengen. Maar zelfs God kan niet op slag alles, wat hier bedorven is weer terecht brengen. Op slag kan God van wat hier bedorven is eigenlijk niets terecht brengen, een lange, lange weg zal daartoe noodig zijn. Het tweegesprek met den mensch heeft niet anders aan het licht gebracht dan dit: hoezeer de mensch onbereikbaar voor Hem is geworden. Daarom gaat God op de discussie niet verder in, ze is vruchteloos. Het eenige, dat Hij in dit oogenblik nog kan doen, is een uitzicht ontsluiten, een verwachting wekken voor de toe-

Sluiten