Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de schuld van dat leven. Wel hem, die geen behoefte heeft zich vast te klemmen aan een steunsel, dat zijn grond vindt in deze wereld, maar zich volkomen kan laten zinken, al maar meer zinken in 't grondelooze, om dan op een oogenblik vaste grond te vinden in de Vaderarmen Gods. Wel hem die, wanneer hij zich in de bodemlooze diepte voelt wegzinken, niet meer strijdt, omdat hij zich niet meer behoeft te verdedigen, niet meer verlangt, omdat alle verlangens in dien Eénen zijn vervuld, geen eischen meer stelt, omdat hij al zijn belangen wèl bewaard weet in Hem, die zijn leven in handen heeft. Die ook niet meer vreest voor het leven der zijnen, omdat hij weet, dat wanneer hij er niet meer is om te denken en

Sluiten