Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ve, een heerlijke gave van God. Rust — ik heb het wel altijd gehoord dat het geloof rust geeft, maar heb ik het ooit werkelijk geweten? Nu leer ik het persoonlijk kennen, het ervaren in mijn eigen hart. Het is anders dan ik gedacht heb, veel gewoner, veel meer in deze wereld, veel — lachender. Niet zooals ik vroeger dacht een zaligheid, waarbij alle grenzen van het tijdelijke wegvallen, heel verheven en ver van de menschen, maar midden tusschen hen in, doodgewoon en toch ontzaggelijk gelukkig.

De vroolijkheid van de ziekenzaal — er is een merkwaardige zin in het doopsformulier in het gebed — Wij bidden U dat Gij deze kinderen genadig wilt aannemen, opdat zij hun kruis Hem

Sluiten