Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERBOEKJE

VOOR

BIJBELSCHE — — GESCHIEDENIS

(NIEUW TESTAMENT)

VOOR CATECHETISCH ONDERWIJS OPGESTELD

DOOR

M. VAN GRIEKEN,

BEDIENAAR DES GODDELIJKEN WOORDS TE ROTTERDAM

DERDE DRUK Geïllustreerd

_JII_

KEMINK EN ZOON N.V. - OVER DEN DOM - UTRECHT

f 0.60.

Sluiten