Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ T* jr* r—

ZiV 5T

LEERBOEKJE

VOOR

BIJBELSCHE GESCHIEDENIS

(NIEUW TESTAMENT.)

VOOR CATECHETISCH ONDERWIJS OPGESTELD

DOOR

M. VAN GRIEKEN,

BEDIENAAR DES GODDELIJKEN WOORDS TE DELFT.

DERDE DRUK.

KEMINK & ZOON,

OVER DEN DOM TE UTRECHT.

1931.

Sluiten