Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met haast gaat Maria van Nazareth naar haar nicht Elisabeth die in Judéa woonde, waarschijnlijk in of nabij Hebron, ten zuiden van Jeruzalem, ruim 4 dagen reizen van Nazareth. Hebron was een oude stad der priesters. — Maria blijft daar omtrent 3 maanden.

Lof zij den God van Israël,

Den Heer, die aan Zijn erfvolk dacht,

En, door Zijn liefderijk bestel,

Verlossing heeft te weeg gebracht;

Een hoorn des heils heeft opgerecht;

't Geen Davids huis was toegezegd,

Dat wil Hij ons nu schenken;

Gelijk Gods trouw, van s'aardrjjks ochtendstond,

Door der Profeten wijzen mond,

Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

Lofz. Zacharias:l.

§ 2. johannes de dooper en jezus geboren.

1. Vr. Onder welke omstandigheden is Johannes de Dooper geboren ?

Antw. Toen de dagen vervuld waren werd aan Elisabeth een zoon geboren, terwijl in dien zelfden oogenblik de tong van Zacharias werd losgemaakt en hij een lied zong ter eere Gods. (Luc. 1 67 — 79).

Luc. 1 : 80. ,jEn het kindeken wies op en werd gesterkt in den geest, en was in de woestijnen tot den dag zijner vertooning aan Israël."

Johannes beteekent: God is genadig; Gods geschenk.

2. Vr. Onder welke omstandigheden is Jnus geboren?

Antw. Toen Jozef en Maria, naar het gebod van keizer Augustus, van Nazareth naar Bethlehem, de stad Davids, waren gegaan, werd Jezus geboren in een stal, omdat voor Jozef en Maria geen plaats was in de herberg. (Luc. 2:1—7).

Matth. 1:21. „En gij zult zijnen Naam heeten Jezus; want hij zal zijn volk zalig maken van hunne zonden."

Jes. 7 : 14. „Ziet eene maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren, en Zijn Naam lmmanuël heeten."

Micha 5:1. „En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, die een Heerscher zal zijn in Israël en

Sluiten