Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Jacobsput, aan den ingang van het dal tusschen den Ebal en den Gerizim, zette Hij zich neer om te

rusten. Gesprek met de Samaritaansche vrouw uit Sicharr van welke vrouw Jezus het slechte leven bekend is en met wie de Heiland spreekt over de ware kennis Gods. Jezus zegt, dat de Samaritanen een God aanbidden, dien zij niet door openbaring en ondervinding als God hebben

Jacobsbron te Sichem.

Sluiten