Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kruis en daar was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden." (Joh. 19:19).

De 4 krijgsknechten hebben de kleederen van Jezus verdeeld en over den rok, die zonder naad was en van boven af geheel geweven, hebben zij het lot geworpen. (Joh. 19:23, 24).

Binnenzijde der Stefanuspoort te Jeruzalem.

2. Vr. Hoe luiden de zeven kruiswoorden des Heeren?

Antw. Tot zeven maal heeft Jezus aan het kruis gesproken, zeggende:

„Vader! vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen." „Vrouw! zie u zoon. Zoon! zie uwe moeder."

4

Sluiten