Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Vr. Waar reisde Paulus vervolgens heen t

Antw. Paulus begaf zich naar Macedonië, over Troas reizende, waar de jongeling Eütychus uit een raam nederwaarts viel en door Paulus uit de dooden werd opgewekt. Tn de Macedonische gemeenten hield hij een inzameling voor de armen van de gemeente te Jeruzalem. (Gal. 2:10).

Waarschijnlijk schreef hij daar ook den 2den brief aan de Corinthiërs.

Diana der Efeziërs.

5. Vr. Is Paulus nog te Corinthe geweest op lijn 3de zendingsreis f

Antw. Paulus bracht 3 maanden te Corinthe door en schreef daar den gewichtigsten zijner brieven, dien aan de gemeente te Rome; in het jaar 58 of 59.

6. Vr. Wat deelde Paulus te Miléte mede aan de ouderlingen der Gemeente van E/eze?

Antw. Op weg naar Syrië, deed hij Miléte aan en nam

Sluiten