Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bet is op verzoek van een/ge vrienden uit mijn oude gemeente Dedemsvaart, dat ik deze drie preeken uitgeef. Zij dragen de verantwoording van deze uitgave, waartoe ik uit mijzelven zeker niet gekomen zou zijn.

Door allerlei omstandigheden is de uitgave vertraagd; hiermede reik ik ze U eindelijk over, lieve vrienden.

Veel hebben wij met elkander genoten, als wij Zondagsmorgens en Zondagsmiddags samenkwamen in Gods huis.

Mogen deze preeken U een liefelijke herinnering zijn aan die onvergetelijke oogenbhkken.

Mijn intree-preek brengt U in den Haag.

Ik meende, dat sommigen ze gaarne zouden willen lezen. Gij weet dan eenigszms, hoe ik in mijn nieuwe gemeente hoop te arbeiden.

En nu, God zegene U, lieve vrienden. God zegene U

's Gravenhage, 16 April '98.

Sluiten