Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is ja en Amen, Zijn beloften feilen niet. Doch vergis ti niet, en verwacht niet iets anders dan Jezus werkelijk belooft. Hij zegt niet, dat het water, dat Hij u geven zal, terstond een bron van springend water in u zijn zal, maar dat het in 11 een fontein van water worden zal. Geestelijke zegen is nooit terstond verworven. Als wij dit vergeten, zullen wij nog dikwijls teleurgesteld worden. Aanvankelijk ondervindt men, als men op Gods weg gaat wandelen, niets van de waarheid van Gods beloften, ja veeleer het tegenovergestelde van hetgeen Hij ons heeft toegezegd. Onze ervaring zegt ons dan: God houdt zijn beloften niet. Als wij het water, dat Jezus geeft, drinken gaan, ontdekken wij niets van die iontein. waarvan Jezus spreekt. Er is geen blijdschap maar droefheid in onze ziel. De ervaring, dat de oude mensch sterft, is veel sterker dan het bewustzijn, dat de nieuwe mensch in ons geboren wordt.

Maar, houd vol strijdende ziel! Die met tranen zaaien die zullen, maar die ook alleen, met gejuich maaien.

Gij zult den zegen des Heeren deelachtig worden, gij zult ondervinden dat het Woord des Heeren volkomen waar is. De vervulling overtreft de belofte. De belofte is gering vergeleken bij de vervulling. Indien het voor u eenige beteekenis heeft: Ik verzeker het u. Ook in u zal het leven worden tot een fontein, ook in u, die nu machteloos en ingezonken zijt. Alleenlijk volhard. Dat wij niet volharden is de grootste verhindering om al Gods heil te ervafen. Halverwege keeren wij om, nu hebben wij lang genoeg gewacht, meenen wij. Doe gij dit niet. Volhard. Ongemerkt zal de zegen des Heeren uw deel worden, gij weet zelf niet hoe, gij weet zelf niet wanneer. God verrast ons altijd, dat wil zeggen: God is er altijd reeds lang, voordat wij het hebben geweten of er ons van bewust waren. „Gewisselijk was de Heer aan deze plaats en ik heb het niet geweten'-. Wat ons niet verrast is niet van God, want het is

Sluiten