Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet uit de diepte tot ons gekomen, maar is ons van buiten aangebracht. Maar ook, voordat gij u er helder van bewust zijt, dat God u heeft gezegend, zal als een profetie van de aanstaande heerlijkheid reeds eenig besef in u komen van hetgeen God Zijn kinderen geeft; het morgenrood gaat schemeren, de volle dag komt en is nabij. Vrijheid, onafhankelijkheid is aanstaande. Ook gij, die nu zoo arm zijt als een bedelaar, zoo dood als gestorven hout, zoo dor als een woestijn, gij zult in u gevoelen, gewisselijk, de springende fontein, ook uwe ziel zal zijn als een gewaterde hof, gij zult zijn als een boom geplant aan waterbeken, ook uw dorre leven zal bloeien als de hof van Eden. Ik weet het, gij acht dit onmogelijk; gij voelt, dat dit bij u onmogelijk is; doch wat bij de menschen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Maar houd vol. Rust niet, voordat gij ondervonden hebt, dat waar is, wat Jezus zegt. Houd hem aan Zijn Woord. Laat u niet neerslaan door de verderfelijke, moed-ontroovende gedachte, dat het hier op aarde nooit zoo wezen kan, dat het hier namaals eerst zoo zijn zal, dat alles hier gebrekkig en onvolkomen is, dat wij altijd menschen blijven .... weg met al deze redeneeringen, die niet uit God zijn! Jezus' beloften zijn niet alleen voor hier namaals maar ook reeds voor deze aarde. De vervulling van Jezus' belofte is niet gebonden aan plaats of tijd of omstandigheden. Jezus stelt maar ééne voorwaarde, dat gij drinken zult, en dan zal in u ontspringen de klaterende fontein van opspringende frischheid. O, dat wij Jezus toch eerden door buitengewone dingen van hem te verwachten! Jezus doet wonderen. Hij heelt niet alleen het kranke lichaam, wat is een genezing des lichaams in vergelijk vaneen wonder Zijner genade, Jezus wil uw ziel genezen, Hij wil u geven, wat geheel boven het verstand gaat, wat wij niet begrijpen kunnen, hij wil u een bron van leven schenken binnen in u.

Beschouw dien toestand niet als een hoog standpunt, dat

Sluiten